Mgr. Petr Vysuček

 

Curriculum Vitae

Osobní údaje

 

Jméno a příjmení, tituly                      Petr Vysuček, Mgr.                                    

Datum a místo narození                      1978

Adresa                                   

Telefon                                            

Fax                                        

Email                                      petr.vysucek@gmail.com

Národnost                               ČR

 

Pracovní zkušenosti

2009 – 2011    Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s. 

 • Sídlo: Krátkého 4/250, 190 00 Praha 9
 • Občanské sdružení, které se zaměřuje na výuku českého znakového jazyka a osvětu o komunitě Neslyšících mezi širokou veřejnost.
 • Odborný školitel, supervizor praxe a autor metodiky výuky v rámci projektu „Vyškolení neslyšících lektorů českého znakového jazyka“, který byl podpořen z prostředků Operačního programu Praha-Adaptabilita.
 • Odborná lektorská činnost, autorská práce, poskytování odborné supervize

2007 – nyní    Pevnost – Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s.

 • Sídlo: Krátkého 4/250, 190 00 Praha 9
 • Občanské sdružení, které se zaměřuje na specializovanou výuku a osvětu mezi odborníky pracujícími s neslyšícími dětmi či dospělými.
 • zakládající člen, předseda, přednášející, lektor českého znakového jazyka
 • manažerské činnosti, řízení projektů, odborná přednášková a výuková činnost

2006 – 2008    Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s.

 • Sídlo: Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9
 • Občanské sdružení sdružující tlumočníky českého znakového jazyka
 • Člen realizačního týmu projektu: Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny
 • Jazyková supervize, publikační a autorská činnost

2004 - 2006    Mezinárodní projekt SLATE

 • Sídlo: --- (Spolupráce několika států, projekt podpořený vzdělávací agenturou Socrates)
 • Spolupráce na úrovni  EU s Finskem a dalšími evropskými partnery na výzkumu českého znakového jazyka, na profesionalizaci práce lektorů českého znakového jazyka a na upevnění tohoto postavení v žebříčku povolání v plném pedagogickém rozsahu
 • Vedoucí pracovního týmu, autor
 • Manažerské a publikační činnosti

2004 – 2006    Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s. ve spolupráci s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka, o. s.

 • Sídlo: Krátkého 4/250, 190 00 Praha 9 ; Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9
 • Projekt s názvem: Jak používat tlumočníka znakového jazyka?
 • Lektor, manažer
 • Organizování workshopů pro neslyšící uživatele tlumočnických služeb, lektorská činnost

2004 – 2006    SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené

 • Sídlo: Výmolova 169, 150 00 Praha 5 – Radlice
 • lektor českého znakového jazyka v kurzu pro rodiče neslyšících dětí a supervizor pro ostatní neslyšící lektory českého znakového jazyka působící ve škole
 • zkušenost s lektorováním kurzů pro specifickou skupinu rodičů

2004 – nyní    Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící pod ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel)

 • Sídlo: Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
 • Celostátní poskytovatel tlumočnických služeb pro neslyšící
 • Neslyšící tlumočník českého znakového jazyka pro neslyšící klienty s nižšími rozumovými schopnostmi nebo psychiatrickými problémy
 • Od roku 2004 první registrovaný neslyšící tlumočník v ČR, zkušenosti a znalosti ze zahraničních zdrojů

2003 – 2009    Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • Sídlo: Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
 • Ústav českého jazyka a teorie komunikace, obor Čeština v komunikaci neslyšících
 • Odborný asistent
 • Výuka českého znakového jazyka a odborných předmětů pro studenty bakalářského programu, předkládání výzkumných záměrů a vedení výzkumů českého znakového jazyka, reprezentace oboru na odborných setkáních v ČR i v zahraničí

2003 – nyní    Česká televize

 • Sídlo:  Kavčí Hory, 140 70 Praha 4
 • Televizním klub neslyšících
 • Moderátor
 • Moderování pravidelného magazínu pro neslyšící, příprava překladů z ČJ do českého znakového jazyka, rozhovory s protagonisty, přípravné práce pro natáčení, spolupráce s natáčecím týmem

2002 – nyní    Expertní komise pro řešení otázek tlumočení pro neslyšící pod ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel)

 • Sídlo: Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
 • Poradní orgán ASNEP v oblasti tlumočení pro neslyšící a hluchoslepé osoby
 • Člen komise
 • Zajišťování osvěty o tlumočení pro neslyšící a zvyšování kvality tlumočení v celospolečenském měřítku (legislativa, ČT, státní správa, soukromý sektor); řešení individuálních podnětů získaných od osob se sluchovým postižením, od tlumočníků pro neslyšící nebo osob z oblasti sluchově postižených; mapování a vyhodnocování situace tlumočníků v ČR; zastupování ASNEP na veřejnosti v oblastech souvisejících s různými typy tlumočení pro neslyšící

2001 – nyní    Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.

 • Sídlo: Krátkého 4/250, 190 00 Praha 9
 • Občanské sdružení, které se zaměřuje na výuku českého znakového jazyka a osvětu o komunitě Neslyšících mezi širokou veřejnost.
 • Přednášející
 • Přednášková činnost o problematice „sluchového postižení“, o českém znakovém jazyce, o komunikačních normách Neslyšících, o problematice a specificích vzdělávání neslyšících dětí, o kultuře Neslyšících

2000 – nyní    Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.  

 • Sídlo: Krátkého 4/250, 190 00 Praha 9
 • Občanské sdružení, které se zaměřuje na výuku českého znakového jazyka a osvětu o komunitě Neslyšících mezi širokou veřejnost.
 • Lektor českého znakového jazyka, zakládající člen a předseda organizace
 • manažerské činnosti, řízení projektů, odborná lektorská činnost, supervizní a teambuildingové  aktivity

2000 – 2004    SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené

 • Sídlo: Výmolova 169, 150 00 Praha 5 – Radlice
 • Učitel předmětu český jazyk pro 7. a 8. třídy Základní školy pro sluchově postižené
 • Jazyková výuka neslyšících dětí, plánování výukových aktivit, spolupráce se slyšícím kolegou na vzdělávacích činnostech

 

Řešitel projektů

 

2003: řešitel projektu „Kurzy znakového jazyka pro slyšící veřejnost“ pro Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.

dotace  MZČR ve výši 170 000,-

 

2003: řešitel projektu „Kurzy znakového jazyka pro rodiče neslyšících dětí“ pro Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.

dotace MZČR ve výši 50 400,-

 

2004: řešitel projektu „Květinový ples Neslyšících aneb Bavíme se s jarem“ pro Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.

grant MČ Praha 1 ve výši 15 000,-

 

2004: řešitel projektu „Kurzy znakového jazyka pro slyšící veřejnost“ pro Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.

dotace MZČR ve výši 170 000,-

 

2004: řešitel projektu „Kurzy znakového jazyka pro rodiče neslyšících dětí“ pro Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.

dotace MZČR ve výši 50 400,-

 

2005: řešitel projektu „Kurzy znakového jazyka pro slyšící veřejnost“ pro Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.

dotace MZČR ve výši 170 000,-

 

2005: řešitel projektu „Kurzy znakového jazyka pro rodiče neslyšících dětí“ pro Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.

dotace MZČR ve výši 36 400,-

 

2005: řešitel projektu „Kurzy českého znakového jazyka pro tlumočníky“ pro Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.

dotace MZČR ve výši 44 200,-

 

2006: řešitel projektu „Výuka znakového jazyka a kultury Neslyšících pro různé vzdělávací skupiny“ pro Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.

grant Konta Bariéry ve výši 30 000,-

 

2006: řešitel projektu „Kurzy znakového jazyka pro slyšící veřejnost“ pro Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.

dotace MZČR ve výši 200 000,-

 

2007: řešitel projektu „Kurzy znakového jazyka pro slyšící veřejnost“ pro Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.

dotace MZČR ve výši 170 000,-

 

2008: řešitel projektu „Kurzy znakového jazyka pro slyšící veřejnost“ pro Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.

dotace MZČR ve výši 200 000,-

 

2008: řešitel projektu Kurz českého znakového jazyka pro zdravotníky“ pro Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s.

dotace MZČR ve výši 230 000,-

 

2008: řešitel projektu „Výukové DVD materiály pro znakový jazyk“ pro Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.

dotace Úřadu vlády ČR ve výši 305 900,-

 

2009 - 2011: řešitel projektu „Vyškolení neslyšících lektorů českého znakového jazyka“ pro Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.

dotace OPPA a Evropského sociálního fondu ve výši 4 896 000,-

 

2009: řešitel projektu „Kurzy znakového jazyka pro slyšící veřejnost“ pro Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.

dotace MZČR ve výši 175 000,-

 

2009: řešitel projektu Kurz českého znakového jazyka pro zdravotníky“ pro Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s.

dotace MZČR ve výši 130 000,-

 

2010: řešitel projektu Kurz českého znakového jazyka pro zdravotníky“ pro Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s.

dotace MZČR ve výši 150 000,-

 

2010: řešitel projektu „Kurzy českého znakového jazyka pro neslyšící osoby se specifickými potřebami komunikace“ pro Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s.

dotace MZČR ve výši 20 000,-

 

2011: řešitel projektu „Kultura Neslyšících 2011 – přednášky na základních školách“ pro Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s. 

dotace MŠMT ČR ve výši 200 000,-

 

2011: řešitel projektu: „Tábor s Pevností 2011 aneb Letní škola hrou s českým znakovým jazykem“ pro Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s. 

grant Konta Bariéry ve výši 20 000,-

 

2011: řešitel projektu Kurz českého znakového jazyka pro zdravotníky“pro Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s.

dotace MZČR ve výši 100 000,-

 

2012: řešitel projektu „Výukové DVD materiály pro český znakový jazyk“ pro Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s.

dotace MZČR ve výši 100 000,-.

 

 

Vzdělání a další specializace, rekvalifikace

2011 - nyní Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

 • Obor: Speciální pedagogika – Surdopedie se zaměřením na znakový jazyk

2009 – 2011    Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.

 • Certifikát o absolvování a odborném vedení projektu „Vyškolení neslyšících lektorů českého znakového jazyka“ podpořeném prostředky operačního programu Praha – Adaptabilita

2008 – 2009    Česká Komora tlumočníků znakového jazyka, o. s.

 • Certifikát Tlumočník Mezinárodního znakového systému pro neslyšící klienty získaný lektorováním odborného kurzu v České komoře tlumočníků znakového jazyka, o. s.

2004 – 2009    Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

obor: Čeština v komunikaci neslyšících (magisterské studium)

 • Prospěl
 • výzkum českého znakového jazyka, lektorování českého znakového jazyka, tlumočení, práce v médiích v souvislosti se znakovým jazykem, práce v organizacích neslyšících nebo pro neslyšící a jejich rodinné příslušníky

1998 – 2003    Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

obor: Čeština v komunikaci neslyšících (bakalářské studium)

 • Prospěl s vyznamenáním
 • výzkum českého znakového jazyka, lektorování českého znakového jazyka, tlumočení, práce v médiích v souvislosti se znakovým jazykem, práce v organizacích neslyšících nebo pro neslyšící a jejich rodinné příslušníky

1993 - 1998    Speciální střední pedagogická škola pro sluchově postižené v Hradci Králové

 • Obor: Vychovatelství
 • Studium bylo zakončeno maturitní zkouškou z českého jazyka, z pedagogiky a psychologie, biologie, výtvarné výchovy a pedagogické praxe.

 

 

Publikační činnost

MYSLIVEČKOVÁ, R., HUDÁKOVÁ, A., VYSUČEK, P. Barvy v českém znakovém jazyce. In: Obraz světa v jazyce. Sborník meziuniverzitní česko-polské konference. Praha: Univerzita Karlova, 2001. s. 63-77.

VYSUČEK, P. Poznáváme ČZJ VI. (Specifické znaky). Speciální pedagogika, 2004, roč. 14, č. 1, s. 16-27.

VYSUČEK, P. Specifické znaky. Praha, 2003. Bakalářská práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

VYSUČEK, P. Neslyšícíma očima. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2-3, s. 224-228.

VYSUČEK, P. Specifické znaky v českém znakovém jazyce. 1. vyd., Praha :
Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-54-3.

NOVÁKOVÁ, R.; PETŘÍČKOVÁ, J.; VYSUČEK, P. Tlumočení pro osoby se
specifickými jazykovými potřebami. [DVD]. 1. vyd., Praha : Česká komora
tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-68-0.

VYSUČEK, P. Specifické znaky v českém znakovém jazyce. [DVD]. 1. vyd., Praha
: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-55-0.

VYSUČEK, P. Prstová abeceda v českém znakovém jazyce - praktická cvičení.

[DVD]. 1. vyd., Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN

978-80-87153-39-0.

VYSUČEK, P. Specifické znaky. Praha, 2009. Diplomová práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

 

Jazykové znalosti

Mateřský jazyk - Český znakový jazyk

Český jazyk – výborný (čtený a psaný projev)

Americký znakový jazyk – dobrý

Britský znakový jazyk – dobrý

Mezinárodní znakový systém – výborný

 

Schopnosti spolupráce

 • žít a pracovat s ostatními osobami, v mezinárodním prostředí, schopnost pracovat na pozici vyžadující kontakt a komunikaci s lidmi, situace, kdy je potřebné pracovat ve skupině
 • výtečná schopnost spolupracovat v týmu na různých projektech, v komisích atd. (viz výše) a to jak v českém tak mezinárodním prostředí
 • všechny výše uvedené pracovní zkušenosti si vyžadují vynikající komunikační schopnosti a schopnost spolupráce na té nejvyšší úrovni

 

Schopnosti organizační

 • koordinace a zastupování osob, projekty; na pracovišti, v osobním životě, apod.
 • práce na mnoha projektech a to v naprosté většině případů na manažerských pozicích
 • jako předseda dvou organizací neustálá organizační činnost, řízení týmu, metodické zabezpečení chodu organizací; zadávání a řešení různých projektů

 

Schopnosti technické

 • práce s počítačem, specifickými přístroji či aparaturami, atp.
 • velmi dobré uživatelské dovednosti práce s počítačem (internet a email, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) - při práci ve všech výše zmíněných pozicích

 

Schopnosti umělecké

 • kresba amatérsky

 

Další schopnosti

 • řidičský průkaz skupina B
 • silná schopnost empatie v pracovním i osobním životě

 

 

Datum: ………………………..                               Vlastnoruční podpis: …………….…………

 

 

 

Koncepce rozvoje SŠ, ZŠ a MŠ pro SP Holečkova v letech 2012 - 2016

 

Koncepce rozvoje Střední školy, základní školy

a mateřské školy pro sluchově postižené Holečkova

v letech 2012 – 2016

 

Mgr. Petr Vysuček

 

V Praze dne 4. 4. 2012                                               

 

 

 

 

Svou Koncepci rozvoje Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené Holečkova v letech 2012 – 2016, která je součástí přihlášky na konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky této školy, jsem se rozhodl rozdělit na čtyři části. V první části jsem pomocí analýzy SWOT popsal stávající stav, ve druhé části jsem formuloval svůj projekt rozvoje školy jako Školy bez bariér.

 

1. ANALÝZA SWOT

Analýza vychází z informací zveřejněných na oficiálních webových stránkách školy[1] a z osobních rozhovorů s vybranými pedagogy školy, rodiči současných žáků a bývalými žáky školy.

 

 

S – silné stránky

 • Historický odkaz školy (zejména Frostova kombinovaná metoda)Více než dvousetletá nepřetržitá zkušenost se vzděláváním dětí se sluchovým postižením, příp. jiným postižením
 • Stabilizovaný pedagogický sbor, část pedagogů nabízí žákům bilingvální vzdělávání
 • Dobré materiální zázemí a historická budova školy v dobrém stavu
 • Dobře dopravně dostupná a zároveň klidná lokalita v Praze
 • Fakultní škola PedF UK

 

 

 

 

 

 

W – slabé stránky

 • Relativně nízká komunikační vybavenost části pedagogického sboru v českém znakovém jazyce
 • Relativně nízká míra uplatňování moderních vzdělávacích přístupů částí pedagogického sboru
 • Relativně nízká míra spolupráce mezi jednotlivými součástmi školy
 • Relativně nízká míra spolupráce školy s dalšími školami a institucemi v ČR i v zahraničí
 • Relativně nízká míra spolupráce s rodiči a jejich zapojení do chodu školy
 • Nízká míra podpory zapojení žáků a studentů do běžného života

 

 

 

O – příležitosti

 • Dobudovat moderní školský komplex (MŠ, ZŠ, SŠ, SPC, internátní péče), zajišťující plnohodnotné vzdělání (dle příslušných RVP) dětem, žákům a studentům se sluchovým postižením
 • Zhodnotit strukturu a fungování školy a dosavadní několikaleté zkušenosti se vzděláváním podle ŠVP ® sestavit nové ŠVP 
 • Zrevidovat a modernizovat pedagogické přístupy – s ohledem na současný stav vědeckého poznání, na aktuální demografickou situaci v ČR, platnou českou (nejen školskou) a mezinárodní legislativu (článek 24 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením[2] aj.)
 • Zlepšit vztahy uvnitř školy i vztahy školy k okolnímu světu, zintenzivnit propagaci školy a podpora integračních procesů
 • Zintenzivni zapojení školy do různých výzkumných a vzdělávacích aktivit
 • Diverzifikovat financování školy – zapojovat se do grantových a projektových aktivit

T – hrozby

 • Úbytek pedagogických pracovníků způsobený nedostatečným finančním ohodnocením neodpovídajícím požadovanému pracovnímu nasazení
 • Neochota zaměstnanců školy ztotožnit se s novou koncepcí školy
 • Dočasný nedostatek pracovníků s potřebným vzděláním a zkušenostmi
 • Dočasný úbytek žáků a studentů způsobený pocitem ohrožení dosavadního způsobu vzdělávání
 • Nárůst počtu žáků s kombinovaným postižením
 • Potřeba výrazně rozšířit paletu užívaných pedagogických a komunikačních metod a přístupů

 

 

 

2. ŠKOLA BEZ BARIÉR

Koncepce Školy bez bariér vychází z výše uvedené analýzy SWOT a je rozdělena do pěti oblastí: (1) Komunikace bez bariér, (2) Vzdělávání bez bariér, (3) Informace bez bariér, (4) Práce a život bez bariér, (5) Společnost bez bariér. Všem oblastem jsou společná východiska, která připojuji na závěr.

 

 1. Komunikace bez bariér
  • Navázat na jedinečnou tradici školy, která byla v minulosti tzv. výstavní skříní vzdělávání hluchoněmých dětí a nebála se uplatňovat ve své době nejmodernější vzdělávací a komunikační přístupy a postupy.
  • Intenzivně a systematicky podporovat zlepšování pedagogických a komunikačních kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků, tak aby byli schopni naplnit body (2) a účinně přispět k naplňování bodů (3) – (5).
  • Vzhledem k očekávanému nárůstu počtu žáků s kombinovaným postižením zvyšovat kvalifikace pedagogického sboru v oblasti augmentativní a alternativní komunikace.

 

(2) Vzdělávání bez bariér

 • Sestavit nové ŠVP garantující všem dětem, žákům a studentům maximální rozvoj osobnosti – v intenci platných RVP a dle nově definované profilace školy (tak, aby žáci byli mj. schopni uspět v nových maturitách a v blízké budoucnosti při plošném testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ.
 • Podporovat individuální přístup k žákům, maximálně podporovat jejich zájmy a talent a respektovat jejich komunikační preference.
 • Využívat moderní technologie (včetně multimediálních), moderní učebnice a učebních pomůcky běžně dostupné pro žáky ve školách hlavního vzdělávacího proudu.
 • Spolupracovat s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy (obor Speciální pedagogika) a s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy (obor Čeština v komunikaci neslyšících) a s dalšími vzdělávacími a výzkumnými institucemi s cílem využívat, zavádět do praxe a ověřovat nejnovější poznatky z akademické oblasti.
 • Zapojit se do projektu Škola podporující zdraví, zavést mediální výchovu a další moderní vzdělávací a výchovné možnosti.
 • Založit nadaci na podporu žáků a studentů ze sociálně slabších rodin

 

 1. Informace bez bariér
  • Nastavit v celé škole jasný, rychlý, spolehlivý a pro všechny zaměstnance funkční informační systém.
  • Podávat žákům školy a jejich rodičům plnohodnotné a jasné informace o fungování školy.
  • Poskytovat maximálně vyvážené a nezkreslené informace klientům SPC.
  • Poskytovat maximální podporu vzdělávacím zařízením, v nichž jsou vzděláváni klienti SPC.
  • Jazykově a technicky zpřístupnit internetové stránky školy, základní dokumenty školy a akce školy neslyšícím a hluchoslepým zájemcům.
  • Podporovat založení a rozvoj školního časopisu, multimediálního zájmového kroužku apod. s cílem zlepšit vnitřní i vnější komunikaci školy a zároveň motivovat žáky k užívání psané češtiny.

 

(4) Práce a život bez bariér

 • Podporovat zvyšování samostatnosti žáků a studentů skrze zavedení speciálních internátních programů simulujících rodinné prostředí.
 • Zmapovat zájem o stávající studijní a učební obory a uplatnění absolventů na trhu práce. V závislosti na tom zvážit úpravu portfolia studijních a učebních oborů.
 • Spolupracovat s organizací Czech Deaf Youth a podporovat sportovní kurzy, vzdělávací zájezdy a exkurze či soutěže. Některé z nich již jsou nebo se stanou součástí ŠVP, jiné budou nabízeny pro naše žáky a studenty jako volnočasová aktivita, jež bude prevencí delikventního chování a přispěje k celkovému fyzickému, rozumovému a osobnostnímu rozvoji všech žáků a studentů.

 

 

(5) Integrace do společnosti bez bariér

 

 •      Spolupracovat se školami hlavního vzdělávacího proudu na inkluzivně poznávacích projektech, včetně intenzivnější spolupráce se školami, ve kterých jsou v inkluzi vzděláváni žáci se sluchovým postižením.
 • Navázat užší spolupráci s rodiči žáků – rodiče jsou ve škole vždy vítáni a jsou rovnocenným partnerem zaměstnanců škol.
 • Připravovat vzdělávací akce o životě lidí se sluchovým postižením určené pedagogické, rodičovské i laické veřejnosti.
 • Podporovat otevřený vztah školy k okolní společnosti – otevřít školní cukrárnu pro veřejnost (zapojení učňů v rámci praxe), otevřít veřejnosti školní zahradu a hřiště, pořádat zábavně osvětové akce apod.
 • Podporovat rozvoj sociálních dovedností žáků a studentů v rámci společných sportovních turnajů, vědomostních soutěží a dalších akcí pořádaných společně s dalšími školami (a organizacemi) pro sluchově postižené v Praze i v celé České republice.
 • Podporovat mobilitu pracovníků, žáků i studentů školy prostřednictvím rozvoje mezinárodní spolupráce se zahraničními partnerskými institucemi, např. prostřednictvím Národní agentury pro evropské vzdělávací projekty.
 • Spolupracovat s organizacemi hájícími zájmy osob se sluchovým postižením a zajišťujících nejrůznější služby (ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel; Federace rodičů a přátel sluchově postižených; Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání; Jazykové centrum Ulita apod.)
 • Uspořádat a veřejnosti zpřístupnit jedinečný školní archiv.

 

 

Východiska:

 • Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Holečkova je historicky i velikostí nejvýznamnější školou pro sluchově postižené v České republice. Silnou tradici a odkaz této školy bych chtěl uchovat a dále rozvíjet. 
 • Ve sféře vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením se osobně a profesně pohybuji od svých tří let (profesně posledních cca 15 let). Neustále si zvyšuji svoji kvalifikaci. V současné době studuji CŽV oboru Speciální pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci. V budoucnu plánuji studium doktorského studijního programu stejného oboru.
 • Jako neslyšící kandidát mám nespornou výhodu v přímé zkušenosti se vzděláváním žáků se sluchovým postižením a osobní vhled do situace. Jako neslyšící ředitel Střední školy, Základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené Holečkova budu v první řadě sledovat zájmy žáků a studentů se sluchovým postižením, všeobecný rozvoj jejich osobnosti a jejich postupné osamostatňování.
 • Všechny mnou provedené změny budou následovat Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, jejíž 24. článek přikládám k této koncepci spolu se zvýrazněním styčných bodů s přímou návazností na chod školy.
 • Mé znalosti a zkušenosti s prací v oblasti managementu i ve školství a má osobní životní zkušenost Neslyšícího budou zárukou rozvoje a dobré budoucnosti celé školy, jejích svěřenců i pedagogického sboru.
 • Jednou z hlavních priorit je zachování historické budovy školy v dobrém stavu. V nejbližší době je nezbytné obnovení fasády budovy školy.
 • Všechna výše navržená opatření budou v plné míře splňovat požadavky finanční efektivity a budou vycházet ze současného stavu a reálných finančních možností.
 • Vzhledem ke svým zkušenostem s řízením dvou neziskových organizací a projektovým managementem – včetně projektů financovaných z evropských zdrojů – garantuji svoji schopnost zajistit pro výše zmíněné aktivity vícezdrojové financování. Zároveň se budu nadále vzdělávat v oblasti školského managementu

 

PŘÍLOHA: VÝŇATEK Z ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM[3]

Článek 24

Vzdělávání

1. Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, uznávají právo osob se zdravotním postižením na vzdělání. S cílem realizovat toto právo bez diskriminace a na základě rovných příležitostí, státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, zajistí začleňující vzdělávací systém na všech úrovních a celoživotní vzdělávání zaměřené na:

a) plný rozvoj lidského potenciálu a smyslu pro vlastní důstojnost a uvědomění si vlastní hodnoty, stejně jako na posilování úcty k lidským právům, základním svobodám a lidské různorodosti;

b) rozvoj osobnosti, nadání a kreativity osob se zdravotním postižením, jakož i jejich duševních a tělesných schopností, v co největší možné míře;

c) účinné zapojení osob se zdravotním postižením do života ve svobodné společnosti.

 

2. Při uskutečňování tohoto práva státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, zajistí aby:

a) osoby se zdravotním postižením nebyly z důvodu svého postižení vyloučeny ze všeobecné vzdělávací soustavy, a aby děti se zdravotním postižením nebyly z důvodu svého postižení vyloučeny z bezplatného a povinného základního vzdělávání nebo středního vzdělávání;

b) osoby se zdravotním postižením měly na rovnoprávném základě s ostatními přístup k inkluzívnímu, kvalitnímu a bezplatnému základnímu vzdělávání a střednímu vzdělávání v místě, kde žijí;

c) byla jim poskytována přiměřená úprava podle individuálních potřeb;

d) osobám se zdravotním postižením byla v rámci všeobecné vzdělávací soustavy poskytována nezbytná podpora umožňující jejich účinné vzdělávání;

e) účinná opatření individualizované podpory byla realizována v prostředí, které v souladu s cílem plného začlenění maximalizuje vzdělávací pokroky a sociální rozvoj.

 

3. Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, umožní osobám se zdravotním postižením získat praktické a sociální dovednosti, které by usnadnily jejich plné a rovné zapojení do systému vzdělávání a do života společnosti. Za tímto účelem přijmou státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, příslušná opatření a zejména:

a) umožní studium Braillova písma, alternativního písma a augmentativních a alternativních způsobů, prostředků a formátů komunikace, rozvoj orientačních schopností a mobility, jakož i vzájemnou podporu ze strany osob v rovnocenné situaci a poradenství;

b) umožní studium znakového jazyka a podporu jazykové identity společenství neslyšících;

c) zajistí, aby nevidomým, neslyšícím a hluchoslepým osobám, a zejména dětem, bylo poskytováno vzdělávání v jazycích a způsobech a prostředcích komunikace, které jsou pro dotyčnou osobu nejvhodnější, a v prostředích, která maximalizují vzdělávací pokroky a sociální rozvoj.

 

4. S cílem přispět k zajištění realizace tohoto práva, státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, přijmou příslušná opatření pro zaměstnávání učitelů, včetně učitelů se zdravotním postižením, které ovládají znakový jazyk a/nebo Braillovo písmo, a pro přípravu odborníků a pracovníků, kteří působí na všech úrovních vzdělávání. Tato příprava bude zahrnovat informace o problematice zdravotního postižení a využívání vhodných augmentativních a alternativních způsobů, prostředků a formátů komunikace, vzdělávacích technik a materiálů přizpůsobených potřebám osob se zdravotním postižením.

 

5. Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, zajistí, aby osoby se zdravotním postižením měly možnost přístupu k obecnému terciárnímu vzdělávání, odborné přípravě na výkon povolání, vzdělávání dospělých a celoživotnímu vzdělávání bez diskriminace a na rovnoprávném základě s ostatními. Za tímto účelem státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, zajistí, aby osobám se zdravotním postižením byla poskytována přiměřená úprava.

 [1] Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Holečkova. [on-line; cit. 2012 – 04 – 02]. Dostupné z www: .

[2] Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. Přijata dne 13. prosince 2006 v New Yorku. Jménem České republiky podepsána v New Yorku dne 30. března 2007. Odsouhlasena Parlamentem České republiky a ratifikována prezidentem republiky. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 28. září 2009. Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 45 odst. 1 dne 3. května 2008. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odst. 2 téhož článku dne 28. října 2009. [on-line; cit. 2012 – 04 - 04]. Dostupné z www: <https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Umluva-ve-sbirce.pdf>. Oprava českého překladu. [on-line; cit. 2012 – 04 - 04]. Dostupné z www: <https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Umluva-oprava-prekladu-ve-sbirce.pdf>.  

[3] Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. Přijata dne 13. prosince 2006 v New Yorku. Jménem České republiky podepsána v New Yorku dne 30. března 2007. Odsouhlasena Parlamentem České republiky a ratifikována prezidentem republiky. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 28. září 2009. Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 45 odst. 1 dne 3. května 2008. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odst. 2 téhož článku dne 28. října 2009. [on-line; cit. 2012 – 04 - 04]. Dostupné z www: <https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Umluva-ve-sbirce.pdf>. Oprava českého překladu. [on-line; cit. 2012 – 04 - 04]. Dostupné z www: <https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Umluva-oprava-prekladu-ve-sbirce.pdf>. 

 

 

V ČZJ (titulky k videu - pusťte video a poté zapněte "cc" pod videem):