Ředitel školy pro SP na Smíchově - Mgr. Václav Chmelíř

22.08.2012 22:42

Neslyšící kandidáti poslali na MŠMT odvolání proti rozhodnutí, MŠMT svoje rozhodnutí (vyhrál V. Chmelíř) potvrdilo.

Ředitelem školy pro SP v Holečkově ul. na Smíchově byl tedy jmenován Mgr. Václav Chmelíř.

Dále bude škola pod vedením slyšícího ředitele..., věřme, že v budoucnosti se to změní a školu pro neslyšící bude řídit neslyšící ředitel.