Odkazy

 

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

www.asnep.cz/

 

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

www.cztn.cz/

 

RUCE.CZ - informační portál o světě Neslyšících

www.ruce.cz

 

NESLYSICI.CZ - internetový portál pro sluchově postižené v ČR

www.neslysici.cz

 

Česká komora tlumočníků znakového jazyka

www.cktzj.com

 

Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, bakalářské studium: Čeština v komunikaci neslyšících

ucjtk.ff.cuni.cz/cnes/

 

Bilingvální mateřská škola - PIPAN

www.pipan.cz/

 

Středisko rané péče TAMTAM

www.tamtam-praha.cz/

 

Gallaudetova univerzita - univerzita, kde studují neslyšící

www.gallaudet.edu/

 

Pevnost - České centrum znakového jazyka, o. s.

www.pevnost.com
 

Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s.

www.inpsv.com

 

Trojrozměr - Brněnské centrum českého znakového jazyka, o. s.

www.trojrozmer.cz


3Dimenze - Moravské centrum znakového jazyka, o. s.

 www.3dimenze.net 

 

Bezhran - Hradecké centrum českého znakového jazyka, o. s.

 www.bezhran.cz 
 

Awifilm, o. s.

www.awifilm.com


Czech Deaf Youth

 www.czechdeafyouth.cz