Letáček pro rodiče dětí kteří navštěvují školu pro SP - Holečkova

15.07.2012 19:48
Milí rodiče, žáci, studenti a ostatní,

jak jistě víte, v polovině června 2012 se konal konkurz na ředitele Vaší školy. Konkurzu se zúčastnili také dva neslyšící odborníci. Ti byli komisí doporučeni až na 3. a 4 místo.

Proč jsme znepokojeni?
Jsme znepokojeni též proto, že jak mnoho samotných neslyšících, tak některých odborníků hodnotí dlouhodobé výsledky vzdělávání na této škole jako silně nevyhovující. Kvalifikované odhady říkají, že absolventi opouštějí školu s velmi –nízkou znalostí českého jazyka a dalších znalostí a dovedností. Jsou důvodné pochyby, že žáci (bez mentálního postižení) ve skutečnosti neovládají vše, co je dané v RVP ZV. Máme obavy, že pokud kandidáti ze stávajícího vedení školy budou ustanoveni na pozici nového ředitele školy, tak se nevyhovující situace ohledně kvality vzdělávání se v této škole příliš nezmění.

Proč by měl školu pro neslyšící řídit neslyšící odborník?
Neslyšící kandidáti jsou zkušenými odborníky ve své profesi a jsou schopni zajistit, že se všem žákům a studentům se sluchovým postižením dostane rovnoprávného a adekvátního přístupu ke vzdělávání bez komunikačních bariér, žáci i studenti se sluchovým postižením budou vzděláváni bilingválně i bikulturně a především, že tyto proklamace nezůstanou jen "na papíře", ale že se budou aktivně přenášet i do praxe nejen v podobě ŠVP, ale především i do lavic a před tabule.

Rodiče nemusí mít obavy, že neslyšících kandidátů mají za cíl vyučovat pouze v českém znakovém jazyce. Cílem těchto neslyšících kandidátů samozřejmě je, aby každý žák mohl dosáhnout svého maxima ve všech oblastech vzdělávání.
Rozhodnutí komise má pouze doporučující charakter. Konečné rozhodnutí je na zřizovateli školy a tím je MŠMT.
Více informací o koncepci rozvoje školy obou neslyšících kandidátů je možné nalézt zde

www.neslysici-reditel.webnode.cz

Sledujte naše www.stránky a na facebooku, dozvíte se tam aktuální informace a budeme rádi, pokud naše aktivity podpoříte. Vaše dítě má právo na plnohodnotné vzdělávání jazyce, kterému rozumí a díky nabytým dovednostem bude žít plnohodnotný život a zapojí se do majoritní společnosti jako vzdělaná a rovnoprávná neslyšící osobnost.

Mgr. Pavla Bognerová, Mgr. Tomáš Bogner, Jan Wirth