Archiv článků

Ředitel školy pro SP na Smíchově - Mgr. Václav Chmelíř

22.08.2012 22:42
Neslyšící kandidáti poslali na MŠMT odvolání proti rozhodnutí, MŠMT svoje rozhodnutí (vyhrál V. Chmelíř) potvrdilo. Ředitelem školy pro SP v Holečkově ul. na Smíchově byl tedy jmenován Mgr. Václav Chmelíř. Dále bude škola pod vedením slyšícího ředitele..., věřme, že v budoucnosti se to změní...

Neslyšící kandidáti napsali odvolací dopis

19.07.2012 13:40
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana   Vážený pan Mgr. Michal Trunda ředitel odboru rejstříku a péče o pedagogické pracovníky     V Praze dne 8. července 2012   Vážený pane...

PETICE - pokud sdílíte stejný názor, podepište!

15.07.2012 19:53
Signatáři této petice podporují Neslyšící odborníky Mgr. Petra Vysučka a Bc. Davida Jordu, kteří se přihlásili do konkurzu na pozici ředitele školy pro sluchově postižené. Více informací naleznete na www: https://www.petice24.com/neslysici_reditel   Pokud sdílíte stejný názor,...

Letáček pro rodiče dětí kteří navštěvují školu pro SP - Holečkova

15.07.2012 19:48
Milí rodiče, žáci, studenti a ostatní, jak jistě víte, v polovině června 2012 se konal konkurz na ředitele Vaší školy. Konkurzu se zúčastnili také dva neslyšící odborníci. Ti byli komisí doporučeni až na 3. a 4 místo. Proč jsme znepokojeni? Jsme znepokojeni též proto, že jak mnoho...

Dopis zaslaný na MŠMT - po konkurzu

27.06.2012 12:32
Dobrý den, píšeme Vám ve věci výběrového řízení na ředitele školy přímo řízené ministerstvem. Jde o konkurz na ředitele Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené v Praze 5, Holečkově ulici č. 4, který se konal 20. 6. 2012. Jsme „zástupci“ komunity neslyšících, Mgr....

Aktuální problémy komunikace, kultury a vzdělávání neslyšících

22.06.2012 14:46
  Aktuální problémy komunikace, kultury a vzdělávání neslyšících   3. - 5. května 2001 se v Záhřebu konalo symposium Sign Language & Deaf Culture. Organizátory symposia pořádaného pod záštitou presidenta Republiky Chorvatsko v rámci Evropského roku jazyků byly...

Aktuálně o bilingvismu a bilingválním vzdělávání

22.06.2012 14:43
  Aktuálně o bilingvismu a bilingvální vzdělávání   I u nás se postupně prosazuje pohled na neslyšící jako na specifickou jazykovou a kulturní komunitu, komunitu s vlastním jazykem, se specifickými způsoby dorozumívání, se svébytnou kulturou. v návaznosti na to se...

Několik poznámek k uplatnění neslyšících pedagogů v procesu bilingvální výchovy a vzdělávání neslyšících žáků

22.06.2012 14:37
  Několik poznámek k uplatnění neslyšících pedagogů v procesu bilingvální výchovy a vzdělávání neslyšících   Znakový jazyk je prvním jazykem neslyšícího dítěte. K tomu, aby se jej naučilo, potřebuje vhodnou přirozenou jazykovou interakci s okolím. Neslyšící dítě potřebuje...

Co a proč by se měly učit neslyšící děti?

22.06.2012 14:35
  Co a proč by se měly učit neslyšící děti?   Představte si následující situaci: Je večer, asi devět hodin, po chodbě internátu jisté střední odborné školy zakončované maturitou hystericky tam a zpátky pobíhá asi třiadvacetiletý mladý mírně přihrblý a proplešatělý...

Jazyk a hluchota - Alena Macurová

22.06.2012 14:32
Jazyk a hluchota   Zdroj: Slovo a slovesnost 62, 2001, s. 92-104 Odkaz: ruce.cz/clanky/20/1-jazyk-a-hluchota   Svět, v němž významy nejsou neseny zvukem, je pro slyšícího člověka představitelný jen obtížně. Stejně obtížně představitelný může být - pro slyšícího...
Záznamy: 1 - 10 ze 31
1 | 2 | 3 | 4 >>