Novinky

Ředitel školy pro SP na Smíchově - Mgr. Václav Chmelíř

22.08.2012 22:42
Neslyšící kandidáti poslali na MŠMT odvolání proti rozhodnutí, MŠMT svoje rozhodnutí (vyhrál V. Chmelíř) potvrdilo. Ředitelem školy pro SP v Holečkově ul. na Smíchově byl tedy jmenován Mgr. Václav Chmelíř. Dále bude škola pod vedením slyšícího ředitele..., věřme, že v budoucnosti se to změní...

Neslyšící kandidáti napsali odvolací dopis

19.07.2012 13:40
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana   Vážený pan Mgr. Michal Trunda ředitel odboru rejstříku a péče o pedagogické pracovníky     V Praze dne 8. července 2012   Vážený pane...

PETICE - pokud sdílíte stejný názor, podepište!

15.07.2012 19:53
Signatáři této petice podporují Neslyšící odborníky Mgr. Petra Vysučka a Bc. Davida Jordu, kteří se přihlásili do konkurzu na pozici ředitele školy pro sluchově postižené. Více informací naleznete na www: https://www.petice24.com/neslysici_reditel   Pokud sdílíte stejný názor,...

Letáček pro rodiče dětí kteří navštěvují školu pro SP - Holečkova

15.07.2012 19:48
Milí rodiče, žáci, studenti a ostatní, jak jistě víte, v polovině června 2012 se konal konkurz na ředitele Vaší školy. Konkurzu se zúčastnili také dva neslyšící odborníci. Ti byli komisí doporučeni až na 3. a 4 místo. Proč jsme znepokojeni? Jsme znepokojeni též proto, že jak mnoho...

Dopis zaslaný na MŠMT - po konkurzu

27.06.2012 12:32
Dobrý den, píšeme Vám ve věci výběrového řízení na ředitele školy přímo řízené ministerstvem. Jde o konkurz na ředitele Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené v Praze 5, Holečkově ulici č. 4, který se konal 20. 6. 2012. Jsme „zástupci“ komunity neslyšících, Mgr....

Konkurz

20.06.2012 21:47
Dne 20. června 2012 se konal konkurz na ředitele školy pro neslyšící v Praze - Holečkově. A jak to celé dopadlo? Naši dva kandidáti neuspěli, vyhrál slyšící kandidát. Jméno ředitele nevíme na 100%, jakmile ho budeme znát, oznámíme Vám to. Děkujeme neslyšícím kandidátům, Mgr. Petru Vysučkovi a...

Dopis zaslaný na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

18.06.2012 13:11
Proč by měl školu pro neslyšící řídit neslyšící ředitel? Dobrý den,             dovolte, abychom se představili, jsme „zástupci“ komunity neslyšících, Mgr. Pavla Bognerová (nedoslýchavá pedagožka a tlumočnice na SŠ pro SP...

POPRVÉ V HISTORII VZDĚLÁVÁNÍ NESLYŠÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE – NESLYŠÍCÍ ŘEDITEL ŠKOLY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ – realita nebo mýtus?

14.06.2012 02:52
  POPRVÉ V HISTORII VZDĚLÁVÁNÍ NESLYŠÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE – NESLYŠÍCÍ ŘEDITEL ŠKOLY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ – realita nebo mýtus?   Dne 20. června 2012 se bude konat konkurz na post ředitele Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově...